Punere in functiune centrale termice

Punere in functiune centrale termice

 Punerea in functiune (PIF) reprezinta o serie de verificari si reglaje, obligatorii conform prescriptiei tehnice ISCIR A1 din 2002, care se fac la finalizarea executiei instalatiei. Aceasta operatiune se face de catre centrele de asistenta tehnica si service, datele lor fiind pe certificatul de garantie.

   In vederea  punerii in functiune a centralelor termice  , detinatorul/utiizatorul aparatului are obligatia de a prezenta  persoanei juridice autorizate  urmatoarele documente:
 -proces verbal de punere in functiune a instalatiei interioare de utilizare gaze naturale
 -factura achizitie centrala termica
 -certificat garantie centrala termica
  -manual de utilizare centrala termica
 -Declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire emisa de catre firma  montatoare autorizata ISCIR conform PT A1 pentru montaj(procesul                                      verbal de probe la rece)
                                     -schema termomecanica a centralei termice avizata de catre RADTI atunci cand                                                             instalatia de incalzire este echipata cu cazane avand putere nominala mai mare de 70  
                                              kw

Explicatii:
   Procesul verbal de punere in functiune al instalatiei interioare de utilizare gaze naturale il primiti ca urmare a finalizarii executiei instalatiei de gaze, acesta se face impreuna cu un reprezentant al distribuitorului de gaze naturale si executantul.
  Factura de achizitie centrala termica, certificatul de garantie si manualul de utilizare le primiti de la vanzatorul centralei termice.
  Raportul de prima punere in functiune (PIF) il primiti de la tehnicianul care efectueaza operatiunile respective la finalizarea completa a instalatiei de incalzire, la "prima pornire". 
  Declaratia de conformitate este procesul verbal de probe la rece pe care il primiti la finalizarea lucrarilor de executie a instalatiei de incalzire. Trebuie insotit de copia dupa autorizarea ISCIR a montatorului.
   Autorizarea de functionare a centralei termice este obligatorie conform prescriptiei tehnice A1 ISCIR. Autorizarea se efectueaza de catre societati autorizate ISCIR conform PT A1 pentru autorizatii de functionare.
Nota: Societatile comerciale se autorizeaza conform prescriptiei tehnice A1 ISCIR separat pentru:montaj (conteaza puterea centralei, autorizatiile sunt pentru montaj centrale pana in 70 kW, pana in 300 kW etc.)
punere in functiune (conteaza marca si modelul centralei, datele de contact le gasiti pe certificatul de garantie)
service (conteaza marca si modelul centralei, datele de contact le gasiti pe certificatul de garantie)
autorizatii de functionare si verificari tehnice periodice
   Prestatorul de specialitate va efectua urmatoarele operatiuni de verificare: 
a) verifica aparatul care urmeaza sa fie pus in functiune si compatibilitatea acestuia cu tipul de gaz utilizat
b) verifica instalarea corecta a aparatului 
c) verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua de combustibil gazos, reteaua electrica, reteaua de apa, evacuarea gazelor arse etc.;
d) verifica presiunile de combustibil gazos si de apa existente in circuitele de intrare ale aparatului;
e) verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua electrica si parametrii acesteia;
f) verifica sistemul de evacuare a gazelor de ardere disponibil;
g) verifica prizele de aer neobturabile. 

   In conformitate cu instructiunile producatorului si cu propriile proceduri de lucru prestatorul de specialitate poate efectua punerea in functiune a aparatului doar daca in urma verificarilor efectuate prevazute anterior nu se constata abateri de la legislatia in vigoare, de la caracteristicile aparatului si de la recomandarile producatorului.
   Punerea in functiune se va face de catre prestatorul de specialitate, conform instructiunilor aplicabile specifice fiecarui tip de aparat, tinand seama de parcurgerea urmatoarelor etape: 
1) alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica 
2) verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si de apa
3) verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie
4) reglarea parametrilor de intrare in aparat
5) verificarea prizele de aer neobturabile


 6) pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a aparatului in conditiile reale existente la utilizatorul final
7) reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului);
h) verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere
8) aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii
9) masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc. (in conformitate cu propriile proceduri) si, in mod obligatoriu, intr-un raport de verificare
10) instruirea utilizatorului final caruia i se va explica modul de exploatare si intretinere curenta a aparatului, subliniindu-se urmatoarele obligatii si restrictii:
-utilizatorul final are obligatia sa opreasca imediat din functiune aparatul la care constata o defectiune si sa se adreseze unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru remedierea acesteia
-este strict interzisa incredintarea aparatelor de catre utilizatorii finali unor persoane sau agenti economici neautorizati de ISCIR pentru a se efectua interventii si reparatii la acestea
11) editarea, completarea livretului aparatului si predarea acestuia utilizatorului final
12) contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune verificarilor tehnice periodice.
Pro Clima Group srl este autorizata ISCIR pentru efectuarea lucrarilor de verificare tehnica in utilizare in vederea autorizarii functionarii aparatelor consumatoare de combustibili si cazane de apa calda cu puterea de pana la 400kW 

                                                                                                                                  


   Nota:

Autorizarea functionarii centralei termice se face de obicei cu societatea care a facut punerea in functiune (PIF) a centralei. Aceasta autorizare reprezinta de fapt luarea in evidenta ISCIR a centralei dumneavoastra.

Autorizarea de functionare se face contra cost.Recomandam Contract de Asistenta Tehnica pentru a fi siguri ca in caz de avarie aveti interventie rapida si de calitate la cel mai bun pret 


Nu sunt produse în această categorie.